Klyngen/ Thors Kvarter, Hundige
Entreprisesum   Byggeår         Bygge-/projektleder
35 mill      2018-2020        Michael Abel

Bygherre      Totalrådgiver      Underrådgiver
KAB        Nova 5 Arkitekter A/S  Orbicon A/S


Projektbeskrivelse:

Arbejdet omfatter totalrenovering af 144 badeværelser.

Udskiftning af alle udvendige døre og vinduer.
Renovering af eternittag på 2 etageejendomme og 4 rækkehusbebyggelser.
Facaderenovering af 2 etageejendomme og 4 rækkehusbebyggelser.

Arbejdet foregår uden at beboerne fraflytter, og i tæt samarbejde med diverse beboerrepræsentanter.