Økonomi

Hald & Handberg A/S er velkonsolideret og økonomisk uafhængig. Vi har en konservativ tilgang til økonomiske risici og forsøger til stadighed at minimere risikoen i driften ved ansvarlighed og omhyggelighed i tilbuds og kontraktfasen samt nøje opfølgning på de igangværende sager således evt. udsving konstateres tidligst muligt og risikoen dermed kan minimeres. Et af værktøjerne til opnåelse af dette er tilsikring af at bemanding på byggesagerne aldrig er for lille og alle får støtte og nødvendig hjælp i spidsbelastninger.

Hald & Handberg A/S har samarbejde med Tryg Garanti og kan således stille nødvendige sikkerhedsstillelser på byggesagerne gennem denne meget anerkendte garantistiller.